Mine oppgaver:
Grunnloven
Trondheim
Lillehammer
Leonardo da Vinci
Stil om Monaco
U-Land/I-Land
Søren Kierkegaard
Hva er gassenergi?
Familieliv
Angrepet på Norge
Darwin